آزمون دوم

آزمون دوم

 • تعداد سوال : 5
 • تاریخ برگزاری : 1396/11/09
 • قیمت : 100 تومان
بیشتر
آزمون آنلاین پایه ششم مرحله دوم

آزمون آنلاین پایه ششم مرحله دوم

 • تعداد سوال : 70
 • تاریخ برگزاری : 1396/08/26
 • قیمت : 8000 تومان
بیشتر
آزموون آخر دی ماه

آزموون آخر دی ماه

 • تعداد سوال : 30
 • تاریخ برگزاری : 1396/10/28
 • قیمت : 30 تومان
بیشتر
آزمون تست برنامه نویسی

آزمون تست برنامه نویسی

 • تعداد سوال : 5
 • تاریخ برگزاری : 1396/11/21
 • قیمت : 100 تومان
بیشتر
تست دوم آزمون

تست دوم آزمون

 • تعداد سوال : 5
 • تاریخ برگزاری : 1396/11/28
 • قیمت : 100 تومان
بیشتر

عضو خبرنامه ریتم شوید