آزمون دوم


  • تعداد سوال : 5
  • تاریخ برگزاری : 1396/09/06
  • قیمت : 100 تومان
  • مدت زمان آزمون : 1 دقیقه
  • وضعیت برگزاری : برگزار شده
  • ساعت شروع : 008:30
  • ساعت پایان : 10:30
  • پایه درسی : آزمون آنلاین پایه ششم مرحله دوم

عضو خبرنامه ریتم شوید