آزموون آخر دی ماه


  • تعداد سوال : 30
  • تاریخ برگزاری : 1396/10/28
  • قیمت : 30 تومان
  • مدت زمان آزمون : 30 دقیقه
  • وضعیت برگزاری : برگزار نشده
  • ساعت شروع : 009:00
  • ساعت پایان : 12:00
  • پایه درسی : آزمون آنلاین پایه ششم مرحله دوم

عضو خبرنامه ریتم شوید