• تعداد سوال : 88
  • تاریخ برگزاری : 1396/07/03
  • قیمت : 138000 تومان
  • مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
  • وضعیت برگزاری : 5 روز مانده تا اجرای آزمون
  • ساعت شروع : 8
  • ساعت پایان : 12
  • پایه درسی : سوم ابتدایی

عضو خبرنامه ریتم شوید