آزمون آخر بهمن ماه


  • تعداد سوال : 30
  • تاریخ برگزاری : 1396/11/21
  • قیمت : 100 تومان
  • مدت زمان آزمون : 60 دقیقه
  • وضعیت برگزاری : برگزار نشده
  • ساعت شروع : 0008:00
  • ساعت پایان : 12:00
  • پایه درسی : آزمون آنلاین پایه نهم مرحله دوم

عضو خبرنامه ریتم شوید