.مهلت آزمون تا 14 آذر ماه تمدید شد.جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه به سایت اینترنتی زیر مراجعه کنید 

مدیریت علم برتر سالار:استاد سالار حسن زاده 09141411479 


http://www.azmoon360.com/4475898/register?id=780138513985538&pid=19 

عضو خبرنامه ریتم شوید